2016

 
27.12.2016 
Do podstránky "Klubové akcie" pridáne propozície na všetky preteky AGILITY. 
 
 
17.08.2016
Po dlhom čase opäť aktualizácia stránky, pridané nové akcie, výsledky z pretekov v sekcii klubové preteky a sekcii agility. Hoc ubehol dlhý čas od poslednej aktualizácie, Severania nelenili a poctivo trénovali, poniektorí pretekali a nie len v agility, čoraz viac členov začína objavovať čaro krásneho športu dogtrekingu či canicrossu, kde sa aj pekne umiestňujú. Z uplynulého dogtreku si Betka Gromovská odniesla krásne 3.miesto z Kysuckého dogtreku u Medveďa :)
 
19.04.2016
Pridané ďalšie výsledky z uplynulých agility pretekov v Košiciach, kde sa Severanky umiestnili vo všetkých kategóriách a doplnený aj Top Team. 
 
23.03.2016
Opäť ďalší úspešný agility víkend za nami. Jedna výprava sa pobrala do Poľska a druhá do Galanty. V sekcii Agility-Výsledky si môžete pozrieť komu sa darilo viac a komu menej :)
 
15.3.2016
Pridané výsledky z agility pretekov v sekcii Agility - Výsledky A keďže agiliťáci naberajú kondičku kde sa dá, tak vo februári si ju bola vylepšiť Natália Dindová s J.T.im na prvom ročníku Cirečkovho Canicrossu, kde si na 5km dlhej trati vybehali pekné 10.miesto z 21 žien :) 
 
08.02.2016
Sezóna agility sa nám pomaly rozbieha a tak agiliťáci nezaháľajú a od skorého začiatku roka sa vrhli do vírov pretekov. To ako dopadli si môžete pozrieť v sekcii Agility - Výsledky Tento rok sme rozbehli aj klubovú súťaž o Top Team, kde si každý účasťou na pretekoch zbiera body, takže horsa na preteky banda :) Výsledky si môžete pozrieť a skontrolovať v sekcii Agility - Top Team
 
30.1.2016 

Pridané veci do sekcii „Dokumenty klubu“.

 
14.1.2016  
!!! POZOR !!!
Výročná členská schôdza sa bude konať dňa: 24.1.2016 o 13:00 v Požiarnej zbrojnici v Jaklovciach.
Program Výročnej členskej schôdze : 
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa o činnosti výboru
4. Správa o počte členov
5. Finančná správa
6. Plán práce na rok 2016
7. Mošovce
8. Kynologický deň
9. Východňarské agility preteky
10. Brigády
11. Vyhodnotenie roka 2015 (mushing, wp., agility)
12. Diskusia
13. Záver