Novinky

4.4.2018 
 
BRIGÁDY 
všetký brigády sú povinné 
 
1. brigáda : 19.5.2018
 
2.brigáda : 23.6.2018 - účasť povinná, príprava areálu pred Kynologickým dňom 
 
3.brigáda : 28.7.2018
 
4.brigáda : 26.8.2018 - príprava prekážok na preteky
 
 
 
 
11.3.2018 
 
Naš sponzor na akcie. 
Po kliknuti na obrázok sa Vám zobrazí stránka o tomto krmive. 
 
 
 
ĎAKUJEME! 
 
 
 
 
 
 
28.1.2018
 
Dňa 28.1.2018 sa sukutočnila členska schôdza. 
 
 
 
24.1.2018
 
Program VČS 28.1.2018
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa o činnosti výboru
4. Správy jednotlivých sekcií
5. Finančná správa
6. Voľba mandátovej a volebnej komisie
7. Voľby výboru ŠK Severan a Revíznej a kontrolnej komisie.
8. Vyhlásenie výsledkov volieb
9. Plán práce na rok 2018
10. Ocenenie najlepších pretekárov 2017 za sekcie 
11. Prijímanie nových členov
12. Diskusia
13. Záver
 
 
11.1.2018 
 
Sponzorský dar
Náš klub sa rozhodol na základe ponuky od firmy www.expodom.sk ,
že využije ich ponuku. Jedná sa o sponzorský dar nožnicový stan,
ktorý náš klub dokáže plnohodnotne využiť pri organizovaní všetkých
našich akcií. Stan bude využívaný hlavne ako kancelária pretekov.
Stan bude slúžiť na ochranu organizátorov pred horúcim slnkom,
alebo nepríjemným dažďom. Zároveň nám pomôže ochrániť aj
výpočtovú techniku, ktorú používame na vyhodnotenie pretekov.
Touto cestou ďakujeme firme www.expodom.sk za túto
ponuku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Sponzorský dar
Náš klub sa rozhodol na základe ponuky od firmy www.expodom.sk , že využije ich ponuku. Jedná sa o sponzorský dar nožnicový stan, ktorý náš klub dokáže plnohodnotne využiť pri organizovaní všetkých našich akcií. Stan bude využívaný hlavne ako kancelária pretekov. Stan bude slúžiť na ochranu organizátorov pred horúcim slnkom, alebo nepríjemným dažďom. Zároveň nám pomôže ochrániť aj výpočtovú techniku, ktorú používame na vyhodnotenie pretekov. 
Touto cestou ďakujeme firme www.expodom.sk  za túto ponuku a tešme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
 
*************************************************************************
 
17.12.2017 
OZNÁM pre členov ŠK Severan : 
Dňa 28.01.2018 bude členská výročná schôdza o 13:00 v Jaklovciach v požiarnej zbrojnici.
 
7.12.2017
Do sekcie "Agility" pridané výsledky z pretekov a TOP tím.
 
1.10.2017 
Do sekcie "Dogtrekking" pridané výsledky členov ŠK Severan.
 
19.3.2017 
Do sekcie "Dogtrekking" a "Mushing - Akcie a výsledky" pridané výsledky s pretekou, na ktorých sa uskutočnili naší členovia. 
 
 
29.1.2017 
BRIGÁDY povinné pre členov ŠK Severan : 
1. brigáda : 20.5.2017 
2. brigáda : 24.6.2017 
3. brigáda : 19.8.2017 
 
 
18.1.2017 
 
Návrh programu výročnej členskej schôdze: 
1.Otvorenie 
2.Správa o stave členov 
3.Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
4.Správa výboru
5.Finančná správa 
6.Správy jednotlivých sekcií 
7.Plán činností na rok 2017
 8.Preteky (organizácia a zabezpečenie) 
9.Prijatie nových členov 
10.Najlepší pretekári jednotlivých sekcií
 11.Diskusia 
12.Záver
 
 
 
1.1.2017
Výročná členská schôdza 29.1.2017 o 13:30 v požiarnej zbrojnici Jaklovce.
účasť povinná pre všetkých členov.
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------