Šintavský Pohár 8.-10.5.2015 - Šintava

12.05.2015 18:38

Piatok

Small SA2

Skúška 1

Skúška 2

Súčet

 

Natália a Dina

-

6./9

6./9

 

Silvia a Lea 2./6 3./8 2./9  

 

Sobota

Small SA2

Skúška 1

Skúška 2

Open Agility CACAg

Súčet skúšok

Natália a Dina

5./7

-

11./14

6./7

Silvia a Lea 2./6 3./8 2./9 7./7

 

Nedeľa

Small SA2

Skúška 1

Skúška 2

Open Jumping CACAg

Súčet skúšok

Natália a Dina

4./7

1./7

14./16

2./7

Silvia a Lea - - 6./9 6./7

 

Súčet CACAg 

Natália a Dina - 12./19

Silvia a Lea - 5./19