Letné skúšky Agility - KE Anička 20.07.2014

04.08.2014 18:35

Large

Skúška 1.

Skúška 2.

Súčet

 

Natália a J.T. 

LA1

5./10

-

6./1O

 

Peťa a Lára 
LA1
4./10 3./10 3./10  
Natália a Biff
LA3
- 1./1 1./1  

Small

Skúška 1.

Skúška 2.

Súčet

 

Natália a Dinka SA1

4./10

2./10

2./10

 

Miška a Icey SA2 3./6 - 4./6  
Sisi a Anne
SA2
2./6 1./6 1./6  

 

Jumping Small

 

     

Natália a Dinka 

6./17

   

 

Miška a Icey  5./17      
Sisi a Anne 
 
-      

 

Jumping Large

 

     

Natália a J.T. 

7./13

   

 

Peťa a Lára  -      
Natália a Biff 3./13