Agility pre všetkých VII. - KE Anička 26.10.2014

29.10.2014 09:31

Začiatočníci small

Small

1. beh

2.beh

súčet behov

tuneliálda

 Livka a Laila

-

-

-

-
Simona a Bela 3./12 6./12 3./12 24./57

 

Začiatočníci médium

Medium

1.beh

2.beh

súčet

Tuneliáda

Betka a Bak

3./11

-

5./11

-

Henrieta a Lili 2./11 - 4./11 -

 

Pretekári Small

Small

Open Jumping

Open Agility

Súčet

Tuneliáda

Sisi a Anne 

 

11./20

-

13./20

19./57

Jarko a Airin - - - -
Miška a Icey 3./20 - 6./20 -
Silvia a Lea 1./20 - 4./20 -

 

Pretekári Large

Small

Open Jumping

Open Agility

Súčet

Tuneliáda

Natália a J.T.

-

-

-

1./57

Betka a Caitlyn - 2./9 4./9 20./57
Peťa a Lára - - - -

 

Veteráni Large

Large

1.beh

2.beh

Sučet

Tuneliáda

Natália a Biff

1./2

1./2

1./2

4./57