2013

14.01.2014 19:18
  • 20.apríl2013 - organizovanie preteku Weight pulling a Neoficiálneho preteku Agility v rámci "Špeciálnej výstavy psov severských plemien" Mošovce
  • 2.Jún 2013 - Preteky v rámci MDD
  • 29.-30.Jún 2013- XV. Ročník Kynologického dňa
  • Júl 2013 Agility tábor
  • 24.-25August 2013 Východňarske agility preteky
  • 8.December 2013 - Mikulášske preteky detské/agility
  • Celoročne sa zúčastňovať na pretekoch v rámci zamerania oddielu ŠK Severan agility, mushing, weight pulling.
  • Zúčastňovať sa na ukážkach pri iných akciách. Ako sú dni mesta, MDD atď.
  • Vzdelávanie členov klubu v rámci kynológie, práce s mládežou (tréneri) a riadenia klubu.