15.9.2013 – Žitnoostrovský pohár agility Dunajský Klátov

18.09.2013 14:08

Small 1

Open Agility

Open Jumping

Súčet

Skúška SA1

Natália Kándrová a Claudine

-

Nemeraný čas

Nerobil sa

1./12

Miška Papcunová a Ice

-

Nemeraný čas

Nerobil sa

-

Silvia Kándrová a Lea

14./32

Nemeraný čas

Nerobil sa

-